Aanleg van leidingen

De blauwe pijl is een "deeltje" perslucht. De blauwe bolletjes zijn vloeistofdeeltjes.

figuur vergroten

Persluchtleidingen worden vaak gelegd met een helling tot 2% dalend vanaf de compressor. De reden hiervoor is het afvoeren van het condenswater naar het laagste punt. De aansluitingen op de hoofdleiding doet men meestal naar boven toe. De reden hiervoor is om te voorkomen dat het water in de leiding zou stromen. In de figuur zie je bij de linkse aftakking hoe het water niet mee naar boven kan, en bij de rechtse figuur hoe het water in de leiding stroomt.

Meer informatie over de aanleg van leidingen volgt nog