De compressor

Volumetrische
compressoren

Meest gebruikte:
 zuigercompressor

schroefcompressor

Minder gebruikt:
schoepencompressor

rootscompressor

 

Voor persluchtproductie worden compressoren gebruikt, die de lucht tot de gewenste werkdruk comprimeren. Er zijn nogal wat soorten compressoren, die verschillen wat hun werkingswijze of opbouw betreft.

Inzake werkingswijze kunnen de compressoren onderverdeeld worden in dynamische en volumetrische compressoren.

De dynamische compressoren werken door aandrijving van het gas dat onderworpen wordt aan kinetische energie die dan wordt omgezet in een druk.

De volumetrische compressoren zijn een rechtstreekse toepassing van de algemene gaswet waarbij de volumevermindering van het gas leidt tot een verhoging van de druk.