Het reduceerventiel (drukregelventiel)

De regeling van de druk van de perslucht is van groot belang voor de goede werking van de cilinder en het rendement. Zowel een te hoge als een te lage druk leiden tot verspilling van energie. Bij een te lage druk wordt de te vervullen functie niet goed uitgevoerd en dus is elke toegevoegde energie verspilde energie. Een hogere druk dan noodzakelijk leidt tot verspilling van de surplus. Tevens leidt hogere druk tot een versnelde slijtage van het persluchtsysteem. Bovendien kan dit in sommige gevallen zelfs gevaarlijk zijn
vergroten

symbool

reduceerventiel elektronisch

Werking

De perslucht die het reduceerventiel verlaat moet geregeld worden tot een bepaalde druk. Deze druk gaat in contact komen met het membraan. Indien deze druk hoog genoeg is zal de druk op het membraan er voor zorgen dat er een kracht ontstaat die de veer omhoog zal drukken. Hierdoor zal de klep via de klepstang afgesloten worden. Er zal geen perslucht meer door het reduceerventiel stromen. Indien er nu perslucht wordt afgenomen in het systeem, dan zal in de druk dalen waardoor het tegenovergestelde van wat hierboven beschreven staat zal gebeuren: De klep zal zich terug openen waardoor de druk terug kan stijgen, enz...

Met de regelknop kunnen we de veerdruk instellen. Hoe groter deze veerdruk, hoe groter de druk zal moeten zijn om de klep te kunnen sluiten.

Indien de druk nu groter wordt dan de ingestelde druk, dan zal de druk op het membraan zo groot worden dat de klepstang tegen het membraan (ontlastklep) niet meer zal afsluiten. Via deze ontlastklep en de opening in het reduceerventiel kan de lucht ontsnappen tot de juiste druk is bereikt.

een reduceerventiel wordt voorzien van een manometer

reduceerventiel pneuvano


reduceerventiel precisie