Het 2/2-ventiel


Opmerking figuur: een 2/2-ventiel heeft geen ontluchting. Hierdoor kan de lucht die
door het ventiel is gegaan niet terugkeren en zal dus elders moeten ontluchten.

vergroten

 

Een 2/2-ventiel heeft 2 aansluitingen en 2 schakelstanden.

Een aansluiting is een verbinding met de persluchttoevoer, met de ontluchting, met een verbruiker (vb cilinder) of met de stuurpoort van een ander ventiel.

Voor elke schakelstand wordt er een rechthoek getekend. In elke rechthoek wordt het schakelbeeld getekend.

In de rechthoek worden de verbindingen tussen de aansluitingen van het ventiel weergegeven.